Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:03
Bir lütuf?
:34:05
Pablo Picasso Modigliani'ye
lütufta mý bulunuyor?

:34:09
-Sana ne oluyor?
-Dikkatli olmak zorundasýn.

:34:14
O Jeanne'le birlikte
senin ailen.

:34:16
Bana bir lütufta bulunmak
ister misin?

:34:20
-Doktor için paraya ihtiyacým var.
-Hayýr. Modi, lütfen.

:34:22
Doktor için
paraya ihtiyacým var.

:34:25
Söz ver, hepsini içkiye
yatýrmayacaksýn.

:34:28
Tamam, çek bakalým.
:34:37
Doktor içerse ne olacak?
:34:49
Ölüyor muyum?
:34:52
Çocukken tüberküloz
olduðunu söylüyorsun.

:34:55
Fakat þimdi daha iyi hissediyorum.
:34:59
Peþini asla býrakmamýþ.
:35:03
Giydirebilirsin.
:35:06
Akciðerlerin yarým kapasiteyle
çalýþýyor.

:35:10
Eðer alkol ve uyuþturucu
kullanmaya devam edersen...

:35:14
bu yýlý çýkaramazsýn.
:35:18
Bu ilaç öksürüðüne iyi gelecek.

Önceki.
sonraki.