Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:03
Giydirebilirsin.
:35:06
Akciðerlerin yarým kapasiteyle
çalýþýyor.

:35:10
Eðer alkol ve uyuþturucu
kullanmaya devam edersen...

:35:14
bu yýlý çýkaramazsýn.
:35:18
Bu ilaç öksürüðüne iyi gelecek.
:36:39
-Belki de buradan gitmelisin.
-S*ktir et onlarý.

:36:43
Biraz boynuz ekle. Haydi.
:36:52
-Neden bu kadar gerginsin?
-Hayýr hayýr, gergin deðilim.

:36:56
-Doktor ne dedi?
-Yeni bir ajans bulmamý söyledi.


Önceki.
sonraki.