Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:39
-Belki de buradan gitmelisin.
-S*ktir et onlarý.

:36:43
Biraz boynuz ekle. Haydi.
:36:52
-Neden bu kadar gerginsin?
-Hayýr hayýr, gergin deðilim.

:36:56
-Doktor ne dedi?
-Yeni bir ajans bulmamý söyledi.

:37:00
Güzel.
:37:02
Buradan çýkýp gidelim.
Onlardan býktým.

:37:07
-O burda.
-Ýyi akþamlar, beyler.

:37:11
Modi,
senin için ne söyleyebilirim?

:37:15
-Merhaba, Gertrude.
-Bana Gertrude deme.

:37:19
Dört gündür bekliyorum.
Dört gün!

:37:23
Resmetmek için yeterince
iyi deðil miyim? Belki de
yeterince sevimli deðilim?

:37:26
Bu gözler bu kadar derin
boyanmayý haketmiyor.

:37:31
Cesaret.
Kahrolasý bok!

:37:36
Yarýn sabah, dairemde,
tam onda.

:37:39
Tam olarak, duydun mu?
:37:41
Endiþelenme. Sana söz veriyorum.
Orada olacak.

:37:44
Bayanlar, baylar...
:37:46
Bayanlar, baylar, dikkatinizi
bana verin lütfen?

:37:49
Onuncu Picasso iþleri sergisine
hoþgeldiniz.

:37:56
ve Modigliani, g*t herif!
:37:58
ve Modigliani'nin farklý yapýtlarý.

Önceki.
sonraki.