Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:12
Büyükbaba...
:42:29
Seni izliyor olacaðým.
:43:29
Merhaba, bayan Stein.
:43:32
Evet?
:43:33
Ne?
:43:35
Jeanne, seni sahtekar.
:43:37
O gece yaptýðý
iyi bir hamleydi.

:43:40
Ýyi bir kýz.
:43:43
Yani, Öpüp barýþtýn mý?
:43:52
Bensiz daha iyi olacak.
:43:55
Sen onu kýçýma anlat!

Önceki.
sonraki.