Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:29
Merhaba, bayan Stein.
:43:32
Evet?
:43:33
Ne?
:43:35
Jeanne, seni sahtekar.
:43:37
O gece yaptýðý
iyi bir hamleydi.

:43:40
Ýyi bir kýz.
:43:43
Yani, Öpüp barýþtýn mý?
:43:52
Bensiz daha iyi olacak.
:43:55
Sen onu kýçýma anlat!
:44:03
-Biraz tavsiye ister misin?
-Baþka seceneðim var mý?

:44:07
Oh, hayýr.
Yarýþmaya katýl.

:44:11
Sen yaptýðýn anda,
Pablo da yapar.

:44:15
Asla.
O fazla gururlu.

:44:21
Ayrýca, onun paraya ihtiyacý yok.
:44:26
Belki.
Fakat senin var.

:44:33
Haklýsýn.
:44:43
-Onunla mý olsun, onsuz mu?
-Ne?

:44:45
Dudaðýndaki krema...
:44:50
Haydi baþlayalým.
:44:58
Bana tek bir iyi neden göster.

Önceki.
sonraki.