Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:00
Bugün, muhteþem bir gün.
:47:04
Günaydýn, matador.
:47:08
Sana bir soru soracaðým.
Yarýþmaya girdin mi?

:47:16
Bana cevap ver!
:48:15
Ýþlerime dokunma!
:48:17
Ýþlerime dokunma!
Buna hakkýn yok.

:48:20
Ellerini iþlerimin üstünden çek!
:48:39
Paran var mý?
:48:47
Eðer paran varsa beni çok mutlu
edeceksin.

:48:52
Hiç yok.
:48:57
Koþ!

Önceki.
sonraki.