Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:01
Annesi polisle konuþtu
ve onu içeri attýlar.

:50:04
Modi, bu bir þeylerin deðiþmesi
için tanrýnýn iþareti olmalý.

:50:07
Utrillo'nun ona ihtiyacý
varken tanrý nerdeydi?

:50:22
Buraya çok geç geldin.
Sabah onu görebilirdin.

:50:27
Baban bu sabah bakýmevini
ziyaret etti.

:50:31
Onlara bebeðin vesayetini
almalarý için tavsiyede bulundu.

:50:38
Duyuyor musun?
:50:41
-Çocuðunu kaybedeceksin.
-Seçeneðim yok!

:50:44
-Çocuðun.
-Seçeneðim yok!

:50:47
Bebeðini seçebilirdin.
:50:53
O ölüyor.
:50:57
Sen de onunla ölüyorsun.
:51:53
Maurice, benim, Modi.
:51:59
Benim.

Önceki.
sonraki.