Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:53
Maurice, benim, Modi.
:51:59
Benim.
:52:18
Tamam.
:52:32
Her þey yolunda.
Seni buradan çýkaracaðým.

:52:37
Eski bir rüya.
Biliyorsun bu benim yaþamým.

:52:42
Benim için üzülmeyecek.
Mutlu olacak.

:52:45
Çýlgýn piç.
:52:55
Biraz haþhaþ?

Önceki.
sonraki.