Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:18
Tamam.
:52:32
Her þey yolunda.
Seni buradan çýkaracaðým.

:52:37
Eski bir rüya.
Biliyorsun bu benim yaþamým.

:52:42
Benim için üzülmeyecek.
Mutlu olacak.

:52:45
Çýlgýn piç.
:52:55
Biraz haþhaþ?
:53:20
-Bana söz ver.
-Ne için?

:53:25
Burada ölmeyeceðime dair.
:53:28
Buralarda insanlara neler
yaptýklarýný gördüm.

:53:33
Bunu istemiyorum.
Söz ver.

:53:37
Bilmiyorum.
:53:41
Söz veriyorum.
:53:47
-Üþüdüm.
-Tamam. Seni tuttum.

:53:49
Seni kucaklayabilirim.
:53:52
Çok üþüdüm.

Önceki.
sonraki.