Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:20
-Bana söz ver.
-Ne için?

:53:25
Burada ölmeyeceðime dair.
:53:28
Buralarda insanlara neler
yaptýklarýný gördüm.

:53:33
Bunu istemiyorum.
Söz ver.

:53:37
Bilmiyorum.
:53:41
Söz veriyorum.
:53:47
-Üþüdüm.
-Tamam. Seni tuttum.

:53:49
Seni kucaklayabilirim.
:53:52
Çok üþüdüm.
:54:37
Merhaba.
Ben çok mahcubum.

:54:42
-Jeanne, mükemmel görünüyorsun.
-Harika görünüyorsun.

:54:48
Ayakkabýlarýný sevdim.
:54:52
-Partinin tadýný çýkar.
-Teþekkürler.

:54:56
-Picasso'ya teþekkür etmelisin.
-Ne için?

:54:59
Sana izin verdi.

Önceki.
sonraki.