Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:37
Merhaba.
Ben çok mahcubum.

:54:42
-Jeanne, mükemmel görünüyorsun.
-Harika görünüyorsun.

:54:48
Ayakkabýlarýný sevdim.
:54:52
-Partinin tadýný çýkar.
-Teþekkürler.

:54:56
-Picasso'ya teþekkür etmelisin.
-Ne için?

:54:59
Sana izin verdi.
:55:07
Modi!
:55:10
Ne güzelsin!
:55:14
Dans?
:55:17
-Modi.
-Teþekürler.

:55:20
Pablo buralarda.
:55:33
-Ünlü Picasso.
-Matador.

:55:43
Kefaletimi yatýrmaný istemedim.
:55:45
Bana geri ödeyecek misin?
Göreceðiz.

:55:50
Neden yarýn gelmiyorsun?
Pikniðe gidelim.

:55:56
Seninle tanýþtýrmak istediðim
birileri var.

:55:58
-Eðer Olga gelirse.
-Karýmdan gerçekten hoþlanýyorsun?


Önceki.
sonraki.