Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:07
Modi!
:55:10
Ne güzelsin!
:55:14
Dans?
:55:17
-Modi.
-Teþekürler.

:55:20
Pablo buralarda.
:55:33
-Ünlü Picasso.
-Matador.

:55:43
Kefaletimi yatýrmaný istemedim.
:55:45
Bana geri ödeyecek misin?
Göreceðiz.

:55:50
Neden yarýn gelmiyorsun?
Pikniðe gidelim.

:55:56
Seninle tanýþtýrmak istediðim
birileri var.

:55:58
-Eðer Olga gelirse.
-Karýmdan gerçekten hoþlanýyorsun?

:56:03
Herkes karýmdan hoþlanýr.
:56:14
Bu gece dans gecesi.
:56:17
Bir samuray kýlýcýný
çektiðinde...

:56:19
kanla boyamalý.

Önceki.
sonraki.