Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:18
-Renoir.
-Tanrýyla tanýþ.

:59:00
Bu adam deliye benziyor.
:59:06
Deli misin?
:59:14
Seni korkuttular. Biçimsiz.
:59:19
Týrnaklardan sökülen deha.
:59:25
Canýmý sýkmýyorlar.
:59:28
Yalancý.
O bir yalancý, Pablo?

:59:37
Sorabilir miyim, bunun gibi
bir yer ne kadar eder?

:59:41
Ýki resim. Küçük.
:59:45
Saðlam iki arabam var.
Her birini týrnaklarýmla kazandým.

:59:50
ve bu Rodin.
:59:54
Saksýyý çizmek için
küçük bir kalem harcadým.


Önceki.
sonraki.