Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:00
Bu adam deliye benziyor.
:59:06
Deli misin?
:59:14
Seni korkuttular. Biçimsiz.
:59:19
Týrnaklardan sökülen deha.
:59:25
Canýmý sýkmýyorlar.
:59:28
Yalancý.
O bir yalancý, Pablo?

:59:37
Sorabilir miyim, bunun gibi
bir yer ne kadar eder?

:59:41
Ýki resim. Küçük.
:59:45
Saðlam iki arabam var.
Her birini týrnaklarýmla kazandým.

:59:50
ve bu Rodin.
:59:54
Saksýyý çizmek için
küçük bir kalem harcadým.

1:00:00
Çiçeksiz.
Sadece saksý.

1:00:07
Satmak mý istiyorsun?
1:00:11
Modigliani sýnýrda.
1:00:15
Sýnýrda.
Hayýr de.

1:00:19
''Le précipice.''
Uçurum.

1:00:21
Tüm sanatçýlarýn yöneldikleri
ve kaderlerine sýçradýklarý yer.

1:00:36
Çoðunlukla çýplak, ara sýra
portre, içki...

1:00:45
-Evet?
-Evet.

1:00:48
-Nereden biliyorsun?
-Pablo söyledi.

1:00:56
Asla nü yapmayý sevemedim.

Önceki.
sonraki.