Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:00
Çiçeksiz.
Sadece saksý.

1:00:07
Satmak mý istiyorsun?
1:00:11
Modigliani sýnýrda.
1:00:15
Sýnýrda.
Hayýr de.

1:00:19
''Le précipice.''
Uçurum.

1:00:21
Tüm sanatçýlarýn yöneldikleri
ve kaderlerine sýçradýklarý yer.

1:00:36
Çoðunlukla çýplak, ara sýra
portre, içki...

1:00:45
-Evet?
-Evet.

1:00:48
-Nereden biliyorsun?
-Pablo söyledi.

1:00:56
Asla nü yapmayý sevemedim.
1:01:00
Benim zamamýnda kadýnlarýn çoðu
çok þiþmandý.

1:01:05
ve çirkin.
Çok çirkin.

1:01:10
Ben uzun ve zayýflarýndan
hoþlanýrým.

1:01:15
Çok geç oldu.
Gitmeliyiz.

1:01:31
Amedeo Modigliani...
1:01:36
Deli misin?
1:01:52
Bunu biliyordum.

Önceki.
sonraki.