Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:00
Benim zamamýnda kadýnlarýn çoðu
çok þiþmandý.

1:01:05
ve çirkin.
Çok çirkin.

1:01:10
Ben uzun ve zayýflarýndan
hoþlanýrým.

1:01:15
Çok geç oldu.
Gitmeliyiz.

1:01:31
Amedeo Modigliani...
1:01:36
Deli misin?
1:01:52
Bunu biliyordum.
1:02:03
Yarýþmaya girecek misin?
1:02:08
Ya sen?
1:02:11
Resmin ne getireceðini görüyor
musun?

1:02:14
Rahatlýk, zenginlik, güvenlik.
1:02:18
Yalnýzca bir aptal kendini aç
býrakabilir. Paris onlarý deniyor.

1:02:23
Resim yap, para kazan, yaþlan,
becerebildiðin kadar kadýn becer...

1:02:29
fakat sakin iç.
1:02:35
Picasso'ya göre Ýncil.
1:02:46
Þimdi benimle dövüþemezsin.
1:02:50
Soruma cevap ver,
benimle dalga mý geçiyorsun?

1:02:59
Deniyorum.

Önceki.
sonraki.