Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:38
Maurice, güvendesin.
:03:45
Ondan uzaklaþ!
Hepiniz, çýkýn!

:03:49
Çýkýn!
:03:51
Çýkýn!
:03:53
Sizin gibi olmasýný mý
istiyorsunuz?

:03:55
Bunun romantik olduðunu mu
düþünüyorsunuz?

:03:58
Hiç de deðil?
Çýkýn!

:04:08
Biraz su iç.
:04:25
Kendini nasýl hissediyorsun?
:04:28
Bilmiyorum.
:04:32
Onlara seni býrakamayacaðýmý
söyledim.

:04:35
ve yapmayacaðým.
:04:40
Bir daha asla.
:04:50
-Yaðmur konuþuyor.
-Gerçekten mi? Ne söylüyor?


Önceki.
sonraki.