Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:08
Biraz su iç.
:04:25
Kendini nasýl hissediyorsun?
:04:28
Bilmiyorum.
:04:32
Onlara seni býrakamayacaðýmý
söyledim.

:04:35
ve yapmayacaðým.
:04:40
Bir daha asla.
:04:50
-Yaðmur konuþuyor.
-Gerçekten mi? Ne söylüyor?

:05:04
Diyor ki; "Aðlama, aþkým.
:05:09
Modi burada."
:05:35
-Kendini nasýl hissediyorsun?
-Canlý.

:05:42
Zbo'ya teþekkür etmelisin.
:05:45
Buraya gelmek için parayý
bize o verdi.

:05:49
Eðer iþimi satsaydý
çoktan burada olurdu.

:05:54
Tamam, denedim.
:05:57
Muhteþem bir yemekti.
Teþekkürler. Muhteþem bir þey.


Önceki.
sonraki.