Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:02
Öyleyse, söyle bakalým, Paris'te
neler oluyor?

:06:05
Yeni bir þey yok.
Her þey ayný.

:06:09
Sadece herkes yarýþma için
bekliyor.

:06:16
-Modi...
-Hayýr.

:06:23
Dinleneceðim.
Yorgunum.

:06:28
-Hatýrla, içki yok.
-Ýçki yok.

:06:40
-Seni seviyorum.
-Seni seviyorum.

:06:44
iyi geceler.
Sonra görüþürüz.

:06:50
-Çalýþmalarýný görebilir miyim?
-Ne için?
Asla hiçbir þey satamýyorsun.

:06:57
Güzel.
:06:59
Þiirsel.
:07:02
Modi, kendini hazýrla. Paris'teki
tek kiþilik gösterin için...

:07:07
bunlarýn hepsine ihtiyacýmýz
olacak.

:07:12
Beni doðru duydun.
:07:15
Bertha Veil nüleri çok beðendi...
:07:19
Seninkilerin hepsinin asýlmasýný
istiyor.

:07:28
Beni duydun mu?
:07:30
Bertha Veil sana bireysel bir
sergi imkaný saðlýyor.


Önceki.
sonraki.