Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:10
Ne?
:12:12
Babasý bebeðini bakýmevine verdi.
:12:14
Ne?
:12:16
Bebeðini. Senin küçük güzel
kýzýn þimdi baþka ellerde.

:12:20
Ve bütün neden senin normal bir
yaþam sürmemen...

:12:23
etrafýnda yaþayan insanlar
gibi.

:12:31
Achilles, dýþarý çýk ve yüzünü
göster! Yüzünü göster!

:12:38
Beni görüyor musun?
Yahudiyi görüyorsun musun?

:12:41
Git, yoksa polis çaðýracaðým.
:12:44
Polisi çaðýrman daha iyi.
:13:03
-Bebeðim nerede?
-Benden uzak dur.

:13:10
Bebeðim nerede?
:13:12
Asla bulamayacaðýn
bir yerde.

:13:20
Devam et.
:13:25
Devam et.
Devam et.

:13:28
Burda kimse yok.
:13:31
Yarýn bütün dünyaya bir
yahudinin...

:13:34
seni tehdit ettiðini
söyleyebilirsin.

:13:38
Bir Yahudinin.
Devam et!

:13:43
Devam et!
:13:45
Devam et!
:13:50
Bir kez daha soruyorum.
Bebeðim nerede?

:13:53
Sen...
:13:55
Ne maddi olarak ne de sýhhat
olarak onu büyütecek durumdasýn.


Önceki.
sonraki.