Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:03
Deðilsin, çünkü
hamile deðilsin.

:11:13
-Peki.
-Git, git.

:11:16
-Görüþürüz. Güle güle! -Otobüsü
durdurabilir misiniz, lütfen.

:11:22
Anlat bana, Modigliani. Kör bir
adam nasýl resim yapabilir?

:11:29
Bilmiyorsun.
:11:39
Kimsenin görmediðini resmeder!
Kimsenin görmediðini!

:11:51
Devam et!
:12:10
Ne?
:12:12
Babasý bebeðini bakýmevine verdi.
:12:14
Ne?
:12:16
Bebeðini. Senin küçük güzel
kýzýn þimdi baþka ellerde.

:12:20
Ve bütün neden senin normal bir
yaþam sürmemen...

:12:23
etrafýnda yaþayan insanlar
gibi.

:12:31
Achilles, dýþarý çýk ve yüzünü
göster! Yüzünü göster!

:12:38
Beni görüyor musun?
Yahudiyi görüyorsun musun?

:12:41
Git, yoksa polis çaðýracaðým.
:12:44
Polisi çaðýrman daha iyi.

Önceki.
sonraki.