Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:08
Beni affeder misin?
:10:25
Gidelim.
:10:36
Sanýrým yeni Modigliani'yi
seviyorum.

:10:38
Evet, sanýrým öyle.
:10:42
Gezelim.
:10:57
Yorgunum.
:10:59
Ben deðilim.
:11:03
Deðilsin, çünkü
hamile deðilsin.

:11:13
-Peki.
-Git, git.

:11:16
-Görüþürüz. Güle güle! -Otobüsü
durdurabilir misiniz, lütfen.

:11:22
Anlat bana, Modigliani. Kör bir
adam nasýl resim yapabilir?

:11:29
Bilmiyorsun.
:11:39
Kimsenin görmediðini resmeder!
Kimsenin görmediðini!

:11:51
Devam et!

Önceki.
sonraki.