Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:05
Dediðini yapýn.
:09:08
Dediðini yapýn.
:09:16
Neden, Modi?
:09:25
Etkilendim.
:09:30
Bu arada umarým kýzmazsýn, ama...
:09:34
bana hediye ettiðin resim...
:09:36
Jeanne'ýn getirdiði...
:09:39
Geçen gece birden ilham geldi...
:09:43
Keçe bir þapka.
Evet, keçeleþmiþ bir þapka.

:09:48
Tualim yoktu. Sabahýn dördünde
tual almaya gidememiþtim.

:09:53
Fikrini belirt, Ýspanyol.
:09:56
Senin resimlerini kullandým.
:10:08
Beni affeder misin?
:10:25
Gidelim.
:10:36
Sanýrým yeni Modigliani'yi
seviyorum.

:10:38
Evet, sanýrým öyle.
:10:42
Gezelim.
:10:57
Yorgunum.
:10:59
Ben deðilim.

Önceki.
sonraki.