Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:10
Özür dilerim.
:27:16
Çocuðunuz var mý?
:27:19
Bir tane var, bir tane de yolda.
:27:23
Önemli olan çocuklar.
:27:25
Çok önemliler.
:27:38
Gidin!
:27:40
Çýldýrdým, anlýyor musunuz?
Bir þeyler yapacaðým.

:27:43
Gidin!
:27:59
Özür dilerim,
Köþeye gidiyorum.

:28:21
Hayýr, hayýr. Bu resme dokunmayýn.
:28:24
O benim resmim.
:28:26
Neler oluyor burada?
:28:29
O bir görevli.
Resimleri alýyorlar.

:28:32
Eðer bu resimlere bir þey
olursa...

:28:34
kalan hayatýnýzý hadým olarak
geçirirsiniz.

:28:37
Hadým!
Anladýnýz mý?

:28:42
Ýyi.
Güle güle, hadým.

:28:48
Hadým.
:28:57
Dikkatli ol.

Önceki.
sonraki.