Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:21
Hayýr, hayýr. Bu resme dokunmayýn.
:28:24
O benim resmim.
:28:26
Neler oluyor burada?
:28:29
O bir görevli.
Resimleri alýyorlar.

:28:32
Eðer bu resimlere bir þey
olursa...

:28:34
kalan hayatýnýzý hadým olarak
geçirirsiniz.

:28:37
Hadým!
Anladýnýz mý?

:28:42
Ýyi.
Güle güle, hadým.

:28:48
Hadým.
:28:57
Dikkatli ol.
:29:00
Ötekilerin neyi var?
:29:02
-Asýlýyorlar.
-Hepsi mi?

:29:06
Hepsi.
:29:11
Peki, þimdi göreceðiz.
:29:19
Beyefendi?
:29:30
-Saat kaç?
-Kapanýþ saati.

:29:32
Artýk gitmelisiniz.
:29:34
Hanýmefendi, evlilik cüzdanýmý
bugün almalýyým.

:29:39
-Pazartesi, 09:00'da. -Anlamýyorsun.
Ona bugün ihtiyacým var.

:29:42
Ona bugün ihtiyacým var.
:29:45
Beyefendi, hepimiz aile sahibiyiz.
Biz de eve gitmeliyiz.

:29:48
Her an bir bebeðim olabilir...
:29:54
ve güzel bir kýzým var.
Lütfen.


Önceki.
sonraki.