Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:00
Ötekilerin neyi var?
:29:02
-Asýlýyorlar.
-Hepsi mi?

:29:06
Hepsi.
:29:11
Peki, þimdi göreceðiz.
:29:19
Beyefendi?
:29:30
-Saat kaç?
-Kapanýþ saati.

:29:32
Artýk gitmelisiniz.
:29:34
Hanýmefendi, evlilik cüzdanýmý
bugün almalýyým.

:29:39
-Pazartesi, 09:00'da. -Anlamýyorsun.
Ona bugün ihtiyacým var.

:29:42
Ona bugün ihtiyacým var.
:29:45
Beyefendi, hepimiz aile sahibiyiz.
Biz de eve gitmeliyiz.

:29:48
Her an bir bebeðim olabilir...
:29:54
ve güzel bir kýzým var.
Lütfen.

:30:00
Lütfen.
:30:04
Ressamsýnýz, deðil mi?
:30:09
Evet.
:30:12
-Ben de.
-Yapacak mýsýnýz.

:30:17
Pekala...
:30:22
-Þunu doldurun.
-Teþekkürler, hanýmefendi.

:30:46
Bunun nesi var?
:30:48
Renk.
Resmime uymuyor.


Önceki.
sonraki.