Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:00
Lütfen.
:30:04
Ressamsýnýz, deðil mi?
:30:09
Evet.
:30:12
-Ben de.
-Yapacak mýsýnýz.

:30:17
Pekala...
:30:22
-Þunu doldurun.
-Teþekkürler, hanýmefendi.

:30:46
Bunun nesi var?
:30:48
Renk.
Resmime uymuyor.


Önceki.
sonraki.