Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:10
Üzülme.
:41:12
Ellerim...
:41:15
ellerim.
:41:20
Ýyi olacaksýn.
:41:29
Jeanne...
:41:32
Tamam.
Uyu, caným. Uyu.

:41:42
Cebimde.
:41:59
Süpriz yapmak istedim.
:42:05
Daima karýn olacaðým.
:42:10
Modi!
:42:12
Biziz!
:42:15
Hiçbir þey göremiyorum.
:42:22
-Tanrý aþkýna!
-Ne oldu?

:42:25
Uzaklaþ ondan.
:42:27
Doktora ihtiyacý var.
:42:41
Onu benden almayýn.
:42:47
Onu almayýn!
:42:53
Onu benden almayýn!
:42:56
Onu benden almayýn!

Önceki.
sonraki.