Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:05
Daima karýn olacaðým.
:42:10
Modi!
:42:12
Biziz!
:42:15
Hiçbir þey göremiyorum.
:42:22
-Tanrý aþkýna!
-Ne oldu?

:42:25
Uzaklaþ ondan.
:42:27
Doktora ihtiyacý var.
:42:41
Onu benden almayýn.
:42:47
Onu almayýn!
:42:53
Onu benden almayýn!
:42:56
Onu benden almayýn!
:43:01
Onu benden almayýn!
Lütfen.

:43:19
Kafasýna dikkat et.
:43:21
Modi, bizle kal.
:43:26
Oh, tanrým.

Önceki.
sonraki.