Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:35
Jeanne...
:48:39
Ýçten duygularýmý sunarým.
:48:43
Ne hissettiðinizi hayal
edemiyorum.

:48:49
Ne hissediyorum biliyor musun?
:48:53
Pablo, sana söyleyeyim mi?
:49:01
Hiçbir þey hissetmiyorum.
:49:08
Karnýmda bir çocuk var...
:49:14
bir baþka kalp atýþý...
:49:18
bir baþka arzulayan ruh...
:49:23
ve ben bomboþum,
bir bardak gibi.

:49:33
Eve gideceksin.
:49:38
Dopdoplu ve zengin bir
yaþam süreceksin.

:49:46
Fakat tanrýya yemin ediyorum...
zamaný geldiðinde...

:49:53
ölüm döþeðine yattýðýnda...

Önceki.
sonraki.