Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:49:01
Hiçbir þey hissetmiyorum.
:49:08
Karnýmda bir çocuk var...
:49:14
bir baþka kalp atýþý...
:49:18
bir baþka arzulayan ruh...
:49:23
ve ben bomboþum,
bir bardak gibi.

:49:33
Eve gideceksin.
:49:38
Dopdoplu ve zengin bir
yaþam süreceksin.

:49:46
Fakat tanrýya yemin ediyorum...
zamaný geldiðinde...

:49:53
ölüm döþeðine yattýðýnda...
:50:00
Modigliani ismi...
:50:05
dudaklarýndan ayrýlmayacak.
:50:16
Bu geceden sonra resim
yapamayacaksýn.

:50:20
Bu, ona ait.
:50:44
Bir keresinde onu dans ederken
gördüm. Balzac heykelinin önünde.

:50:53
Yüzü çok güzeldi,
dansý harikaydý...


Önceki.
sonraki.