Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:00
Modigliani ismi...
:50:05
dudaklarýndan ayrýlmayacak.
:50:16
Bu geceden sonra resim
yapamayacaksýn.

:50:20
Bu, ona ait.
:50:44
Bir keresinde onu dans ederken
gördüm. Balzac heykelinin önünde.

:50:53
Yüzü çok güzeldi,
dansý harikaydý...

:51:00
kuðunun ölmeden önceki son þarkýsý
gibi, gülümsedi...

:51:06
Bir zamanlar olduðum her þeydi.
:51:13
O aný çaldým,
ve zihnime kilitledim...

:51:20
Orada durup beni rahatlatmasý
için son günlerimde.

:51:28
Auguste Renoir.
:51:48
Baban dünyanýn bütün sevgisini
sana yolladý.

:51:55
Büyüdüðünde, nereye gidersen git
bizim sevgimizi hissedeceksin.


Önceki.
sonraki.