Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:30
En büyük düþman bakacaðýnýz
en son yerde gizlenecek.

:00:39
Daha zeki olmanýn tek yolu, daha
zeki bir rakip ile oynamaktýr.

:00:48
Ýþ dünyasýnýn ilk kuralý, yatýrýmýný koru
:00:55
Savaþtan kaçmak yoktur, sadece
düþmanýnýzýn avantajýna erteleyebilirsiniz.

:01:16
Son 7 yýlda tek þey öðrendim.
:01:20
Eðer oyunda bir rakip vardýr.
:01:24
Bir kurban vardýr. Hile.
:01:28
Oyunu bilmelisin ki galip gelesin.
:01:39
2 yýl sonra.
:01:52
Gömdün mü?
:01:56
Tabi.

Önceki.
sonraki.