Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:16
Son 7 yýlda tek þey öðrendim.
:01:20
Eðer oyunda bir rakip vardýr.
:01:24
Bir kurban vardýr. Hile.
:01:28
Oyunu bilmelisin ki galip gelesin.
:01:39
2 yýl sonra.
:01:52
Gömdün mü?
:01:56
Tabi.
:02:00
Bunun iyi bir fikir olduðuna emin misin?
:02:02
Bir þey ödüyor deðil mi?
:02:05
Senin harcayabileceðinden çok parasý var.
:02:08
Düþün bir.
:02:12
Ona ödememiz gerek. Etki tepki olayý bu.

Önceki.
sonraki.