Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:00
Bunun iyi bir fikir olduðuna emin misin?
:02:02
Bir þey ödüyor deðil mi?
:02:05
Senin harcayabileceðinden çok parasý var.
:02:08
Düþün bir.
:02:12
Ona ödememiz gerek. Etki tepki olayý bu.
:03:15
Affedersiniz, bu masa kapalý
:03:18
Gönderin
:03:19
Ýyi bir fikir olmayabilir. Bu adamlar çok iyi
:03:24
Bütün masalar kapalý.
:03:28
Gönderin.
:03:37
20
:03:38
Dur
:03:39
Merdivenlerden gidelim
:03:42
25 kat mý?
:03:43
Aptal olma.
:03:44
Kapalý hissetmek istemem.
:03:47
Hiç olmayacak bu.
:03:50
Bir adam yapmasý gerekeni yapar.
:03:53
Bak Jake... Merdivenlerden
gitmek istiyorsan gideriz.

:03:57
Her zaman seçim vardýr.

Önceki.
sonraki.