Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:15
Affedersiniz, bu masa kapalý
:03:18
Gönderin
:03:19
Ýyi bir fikir olmayabilir. Bu adamlar çok iyi
:03:24
Bütün masalar kapalý.
:03:28
Gönderin.
:03:37
20
:03:38
Dur
:03:39
Merdivenlerden gidelim
:03:42
25 kat mý?
:03:43
Aptal olma.
:03:44
Kapalý hissetmek istemem.
:03:47
Hiç olmayacak bu.
:03:50
Bir adam yapmasý gerekeni yapar.
:03:53
Bak Jake... Merdivenlerden
gitmek istiyorsan gideriz.

:03:57
Her zaman seçim vardýr.
:04:00
Merdivenlerin ne sorunu var ki?
:04:04
Tamam.
:04:22
Þimdi önümüzdeki iki dakika
geçmeli. Titreyerek ter içinde.

:04:31
Merdivenlerden gitmeliydim...
:04:34
Ama... burasý çok sýkýþýk bir hal alýyor.
:04:52
Korkarým sadece iki masa var Bay Green.

Önceki.
sonraki.