Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:00
Çok büyük yetenek gösterdiniz.
:07:02
Parayý ver Billy.
:07:04
Hepsini koymalýydýn Rade
:07:08
Bu hileyi öðret bir ara.
:07:14
Sende
:07:18
Her þeyine oynarým.
:07:24
Sorun var mý?
:07:29
Ufak kafanda koca bir aðzýn var.
:07:34
Ben mor alayým.
Tamam.

:07:43
Mor rengi severim.
:07:48
Mavi ve beyaz spektrum arasýnda.
:07:51
Hep kazanýr.
:08:00
Billy daðýt.
:08:03
Hareket etme sakýn.
:08:08
Baþýný çok derde soktun.
:08:12
Bak... bir hayýr yapacaðým. Ýkiye katlayalým.
:08:25
Sende.
:08:31
Bay Green
:08:33
Masaya gelirseniz çok memnun olacaðýz.
:08:38
Bitmedi mi henüz?
:08:42
Þimdi olsa iyi olur.
:08:47
Uçaðýn var.
:08:53
Affedersiniz.
:08:54
Hey adamým çýkýyoruz.
Sakin ol.

:08:56
Baþýnýz dertte Bay Green.
:08:58
Al bakalým.

Önceki.
sonraki.