Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:02
Ama ikimiz de ne olduðunu
biliyoruz deðil mi Jake?

:06:03
Sen efendiye ihtiyaç duyan bir adamsýn.
:06:06
Sen bir iþçisin
:06:08
Peki benim için ne var bu iþte?
:06:11
Eski bir iþçiye bir iyilik yapma zevki
:06:16
Ona doðanýn onun için
seçtiði pozisyonu hatýrlatarak.

:06:19
Ne kadarýn var?
:06:23
Sana ne faydasý olacak?
:06:26
Bakalým.
:06:30
Yakaladý deðil mi seni?
:06:33
Kalp krizine deðmez.
:06:40
Sana on koyacaðým.
:06:44
En yüksek kalibre deðil mi
:06:49
Bak ne koyacaðým.
:06:57
Çok etkileyici bay Green
:07:00
Çok büyük yetenek gösterdiniz.
:07:02
Parayý ver Billy.
:07:04
Hepsini koymalýydýn Rade
:07:08
Bu hileyi öðret bir ara.
:07:14
Sende
:07:18
Her þeyine oynarým.
:07:24
Sorun var mý?
:07:29
Ufak kafanda koca bir aðzýn var.
:07:34
Ben mor alayým.
Tamam.

:07:43
Mor rengi severim.
:07:48
Mavi ve beyaz spektrum arasýnda.
:07:51
Hep kazanýr.

Önceki.
sonraki.