Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:18
Asansörü kullan.
:10:21
Þanslýydýn sadece.
:10:23
Bak adam tehlikeli.
:10:24
Çýktýðýndan beri bir servet yaptý.
:10:28
Ýstediðini aldý.
:10:30
Burada olmaz artýk.
:10:32
7 yýl Paul, 7 yýl buzu tatmadý.
:10:35
Kardeþinden ve karýsýndan bahsetmeyelim.
:10:41
Peki onla iþim henüz bitmedi ne demek?
:10:51
Kurtul ondan.
:10:54
Hata olmasýn.
:10:56
Sivri çubuk falan deðil.
Lanet gangsterler gibi olasýn

:10:59
Hýzlý ve sessiz hallet.
:11:03
Bayýlmanýn nedenini bilmiyoruz.
:11:05
Ama test yaptýk.
:11:09
Sonuçlar bir saate kadar gelir.
:11:12
Düþüþten hasar almamanýz bir mucize
:11:15
Artýk gidebilir miyim?
:11:17
Sizi sonra ararým.
:11:22
Tamam alalým
:11:25
Billy. Hadi.
:11:32
Kendine iyi bak.

Önceki.
sonraki.