Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:03
Bayýlmanýn nedenini bilmiyoruz.
:11:05
Ama test yaptýk.
:11:09
Sonuçlar bir saate kadar gelir.
:11:12
Düþüþten hasar almamanýz bir mucize
:11:15
Artýk gidebilir miyim?
:11:17
Sizi sonra ararým.
:11:22
Tamam alalým
:11:25
Billy. Hadi.
:11:32
Kendine iyi bak.
:12:08
Bunu al
:12:16
John!
:12:28
Lanet olasý!
:12:41
Arabayý al.
:12:44
Seni ölü istesem, çoktan ölürdün.
:12:52
Arkada kal ve sessiz ol.

Önceki.
sonraki.