Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:08
Bunu al
:12:16
John!
:12:28
Lanet olasý!
:12:41
Arabayý al.
:12:44
Seni ölü istesem, çoktan ölürdün.
:12:52
Arkada kal ve sessiz ol.
:13:07
Ne?
:13:10
Kaçýrdý mý?
:13:12
Nasýl iþ bu?
:13:16
Bilmiyorum ne oldu.
:13:22
3 kere kaçtý.
:13:25
Sen asla kaçýrmazsýn.
:13:27
3 kere hem de...
:13:28
Biri bana geldiðini söyledi.
:13:34
Bir þey burada yanlýþ gidiyor.
Lanet olasý.

:13:41
Beni kýzdýrma.
:13:44
Kötüyüm bugün ama bu
mesafeden kaçýrmam.

:13:50
Belki böylesi daha iyi. Sür sen.
:13:56
Merhaba Bay Green
:13:58
Bay Green.

Önceki.
sonraki.