Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:07
Ne?
:13:10
Kaçýrdý mý?
:13:12
Nasýl iþ bu?
:13:16
Bilmiyorum ne oldu.
:13:22
3 kere kaçtý.
:13:25
Sen asla kaçýrmazsýn.
:13:27
3 kere hem de...
:13:28
Biri bana geldiðini söyledi.
:13:34
Bir þey burada yanlýþ gidiyor.
Lanet olasý.

:13:41
Beni kýzdýrma.
:13:44
Kötüyüm bugün ama bu
mesafeden kaçýrmam.

:13:50
Belki böylesi daha iyi. Sür sen.
:13:56
Merhaba Bay Green
:13:58
Bay Green.
:14:04
Avi, Bay Green
:14:09
Bay Green, Avi
:14:11
Oturun.
:14:19
Ýyi oyuncuymuþsunuz.
:14:23
Ben de çok kötü deðilimdir.
:14:25
Düþündüm de belki...
Neler oluyor?

:14:32
Hastaneden gelen týbbi sonuçlar.
:14:36
Nasýl aldýk önemli deðil.
:14:39
Ama önemli olan þu yazanlar.
:14:47
3 gün içinde organlarýnýzý saracak
kötü bir hastalýktan öleceksiniz.

:14:59
Teþekkürler çocuklar. Bunu alýn da...

Önceki.
sonraki.