Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:04
Avi, Bay Green
:14:09
Bay Green, Avi
:14:11
Oturun.
:14:19
Ýyi oyuncuymuþsunuz.
:14:23
Ben de çok kötü deðilimdir.
:14:25
Düþündüm de belki...
Neler oluyor?

:14:32
Hastaneden gelen týbbi sonuçlar.
:14:36
Nasýl aldýk önemli deðil.
:14:39
Ama önemli olan þu yazanlar.
:14:47
3 gün içinde organlarýnýzý saracak
kötü bir hastalýktan öleceksiniz.

:14:59
Teþekkürler çocuklar. Bunu alýn da...
:15:04
Bay Green.
:15:07
30 saniye.
:15:09
Sonra gidebilirsiniz.
:15:11
Dinlerim ama 30 saniye.
:15:27
Hayatýnýzý bir kere kurtardýk,
bir sonraki bedava olmayacak.

:15:32
Size iki koþulda yardým ederiz.
:15:34
Bu koþullar tartýþmaya açýk deðil.
Ne güzel.

:15:38
Koþul bir.
:15:43
Senin kanýný emeceðiz.
:15:45
Demek öyle dostum.
:15:49
Bize elindeki her peniyi vereceksin.
:15:52
Yapamam.
:15:53
Bir þekilde dolandýrýlýyor
diye düþünebilirsin,

:15:58
Ama iyi düþün.

Önceki.
sonraki.