Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:00
Ve sonra orda gördüm.
1:05:07
Muhteþem bir hikaye.
1:05:09
Bir sorum var sana.
1:05:13
Nasýl?
1:05:15
Ne nasýl?
1:05:16
Nasýl mý?
1:05:19
6 kiþiydiniz.
1:05:21
Kendini altýlýk sayan bir tip daha var.
1:05:24
Kaç tane vardý ondan?
1:05:28
Bir.
Bir...

1:05:31
Peki tam olarak nasýl bu bir kiþi...
1:05:34
Silahýný attýrdý ve...
1:05:38
4 kere vücut geliþtirme
þampiyonu olmuþ birini taþýdý?

1:05:43
Onu yarým blok taþýdý.
1:05:45
Onu 6 ayak uzunlukta duvardan
attý ve sonra da... silahla vurdu.

1:06:03
Hadi hadi!
1:06:07
Mutfakta!
1:06:18
Ne yapacaksýn ki? Suikastçi o.
1:06:29
Lanet olasýcalar yerde kalýn.
1:06:46
Yavaþça
1:06:50
Güzellik yok edici bir melek.

Önceki.
sonraki.