Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:08
Elvis gel buraya.
1:04:11
Eðer sirke istesem, patates sipariþ ederim.
1:04:15
Bana üzerinde para yazan
bir þey ver. Tamam mý?

1:04:25
Bitti mi?
1:04:31
Tamam tamam dostuz hadi.
1:04:34
Neyin var benim için?
1:04:37
Ne anlatacaðýz ona?
1:04:38
Bu senin sorunun.
1:04:41
Ama iyi olsun.
1:04:45
Zamanýnda almak için gittim.
1:05:00
Ve sonra orda gördüm.
1:05:07
Muhteþem bir hikaye.
1:05:09
Bir sorum var sana.
1:05:13
Nasýl?
1:05:15
Ne nasýl?
1:05:16
Nasýl mý?
1:05:19
6 kiþiydiniz.
1:05:21
Kendini altýlýk sayan bir tip daha var.
1:05:24
Kaç tane vardý ondan?
1:05:28
Bir.
Bir...

1:05:31
Peki tam olarak nasýl bu bir kiþi...
1:05:34
Silahýný attýrdý ve...
1:05:38
4 kere vücut geliþtirme
þampiyonu olmuþ birini taþýdý?

1:05:43
Onu yarým blok taþýdý.
1:05:45
Onu 6 ayak uzunlukta duvardan
attý ve sonra da... silahla vurdu.


Önceki.
sonraki.