Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:00
Onlardan yeteri kadar para kazandýn.
Macha'nýn parasý mý demeliyim yoksa.

1:03:03
Zenginim.
1:03:04
Kendine adam alacak kadar.
1:03:06
Lanet olasý zenginim.
1:03:07
Sonra gizli tatile çýktýn.
1:03:09
Kardeþini aldýn, kýzýný...
1:03:12
Tadýný çýkartýyordun paranýn.
1:03:15
Kum deniz ve sosisler...
1:03:18
Bu arada Eddie'ler ise...
1:03:21
Macha ile ödemeyi nasýl yapacaklarýnýn
muhabbetini yapýyorlardý.

1:03:25
Paramý geri istiyorum Paul.
1:03:31
O çocuklar cidden acý çekti Jake.
1:03:33
Daha çok gerçeði söylediklerinde
daha çok acý çektiler.

1:03:38
Jake yaptý.
1:03:42
Bun hikayeyi anlattýlar bana.
1:03:44
Gerçeði söyleyin.
1:03:45
Onlara kendilerini assýnlar
diye yeteri kadar ip verdin.

1:03:52
Onlar ufak adamlardý Jake.
1:03:54
Ve kendini zeki sanýyorsun.
1:03:56
Ve öylesin.
1:03:57
Sadece...
1:03:59
Sandýðýn kadar zeki deðilsin.
1:04:08
Elvis gel buraya.
1:04:11
Eðer sirke istesem, patates sipariþ ederim.
1:04:15
Bana üzerinde para yazan
bir þey ver. Tamam mý?

1:04:25
Bitti mi?
1:04:31
Tamam tamam dostuz hadi.
1:04:34
Neyin var benim için?
1:04:37
Ne anlatacaðýz ona?
1:04:38
Bu senin sorunun.
1:04:41
Ama iyi olsun.
1:04:45
Zamanýnda almak için gittim.

Önceki.
sonraki.