Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:07:00
Bu kadar güzel görünen bir
þey nasýl bu kadar kötü olabilir?

1:07:16
Ama aç gözlülükleri kadar
yok edici bir melek yok,

1:07:30
Sonunda o hepsini alýr.
1:07:35
Onunla baþ edebileceklerini sanýrlar,
1:07:41
Ama aç gözlülük tek
büyüleyemeyecekleri yýlandýr.

1:07:48
Onu öldürebilirdim.
1:07:57
Uzun zaman önce
1:08:49
Lanet olasý kaltak parmaðýmý vurdu!

Önceki.
sonraki.