Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:14
Herhangi bir oyunun ilk
kuralý nedir Bay Green?

1:11:19
Daha zeki olmanýn tek yolu,
daha zeki bir rakiple oynamaktýr.

1:11:23
Ýkinci kuralý?
1:11:26
Oyun daha sofistike hale geldikçe,
rakip de daha sofistike hale gelir.

1:11:31
Nerde duruluyor Bay Green?
1:11:34
Oyun nerde duruyor?
1:11:37
Bana cevap vermeyi kestiðinizde bitiyor.
1:11:40
Senle kafa oyunlarý
oynamalarýna izin verme Jack

1:11:42
Sizinle kafa oyunlarý mý
oynuyoruz Bay Green?

1:11:52
O sesi o kadar uzun zamandýr duyuyorsun
ki, kendinin olduðunu sanýyorsun.

1:11:56
En iyi dostun zannediyorsun.
1:12:01
En iyi rakiplerle en iyi galibiyet gelir.
1:12:03
En iyi rakip nereye saklanýr?
1:12:07
En son bakacaðýn yere.
1:12:11
Sam Gold kim biliyor musunuz Bay Green?
1:12:14
Bilmelisiniz.
1:12:16
Çünkü o senin kim olduðunu biliyor.
1:12:19
Esas Gold
1:12:21
Sam Gold
1:12:23
Bay belirsiz
1:12:26
Bay gizem
1:12:29
Hepsi burada.
1:12:32
Senmiþsin gibi davranýyor.
1:12:33
Kimse görmez Gold'u.
1:12:36
Ama Gold herkesi görür.
1:12:39
Bir oyundasýn Jake.
1:12:41
Sen esas oyunun içindesin.
1:12:43
Herkes de içinde. Ama kimse bilmiyor.
1:12:48
Ve hepsi... Bu onun dünyasý.
1:12:53
O sahip.
1:12:54
Kontrol ediyor.
1:12:56
Ne yapacaðýmý söylemeyin.
Ne mi?


Önceki.
sonraki.