Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:18:02
Anlýyorum ki sen korkulmasý ve
saygý duyulmasý gereken bir adamsýn.

1:18:08
Anlýyorum ki sen korkulmasý ve
saygý duyulmasý gereken bir adamsýn.

1:18:11
Çömelme artýk.
1:18:15
Gururun nerde?
1:18:22
Gururun nerde Jake?
1:18:25
Büyük bir hata yaptým bay Macha.
Kes sesini!

1:18:27
Sizin gücünüzü ve zekanýzý hafife aldým.
1:18:30
Bir baðýþ yaptým adýnýza.
1:18:35
Özrümün bir belirtisi.
1:18:39
Sadece
Kes!

1:18:43
Aptallýðýmý affetmenizi istiyorum.
1:19:07
Gitmek istemeyeceðin tek
yer, onu bulacaðýn yerdir.

1:19:13
Korktuðun þey nedir bay Green?

Önceki.
sonraki.