Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:20:00
Bunu kendine sen mi yapýyorsun Jake?
1:20:06
Hadi Jake
1:20:09
Yer ver bana Jake
1:20:15
Jake
1:20:16
Hayýr hayýr...
1:20:21
Jake dur dur...
1:20:26
Korkuyorum.
1:20:29
Güzel.
1:20:35
Senin için halledebilirim.
1:20:41
Seni istiyorum.
1:20:50
Ýyi zamanlarý kim hallediyor Jake?
1:20:52
Biz iyi dostlarýz Jake.
1:20:54
Benden kurtulmak istiyorsun ama.
1:20:55
Bensiz hayatý biliyor musun sen?
1:20:59
Hayýr.
Çünkü öyle bir þey yok.

1:21:02
Benden konuþuyorlar Jake.
1:21:03
Hayýr.
1:21:04
Çünkü ben yokum.
1:21:07
Koru koru koru...
1:21:10
Ben ne dersem sen harfiyen uyacaksýn.
1:21:12
Korktuðunu söylersem.
Korkarsýn!

1:21:15
Diðer tarafýný dinle Jake.
1:21:18
Yeni insanlarý düþün Jake.
1:21:22
Eski insanlarý benim gibi.
1:21:26
Ben sonsuza kadar dostunum.
1:21:27
Kurtul ondan Jake.
Sonsuza kadar.

1:21:29
Onlar düþman, ben deðilim.
1:21:31
Onlar yeni. Ben eskiyim.
1:21:32
Ben kalýcýyým. Onlar gider.
1:21:34
Ben ne dersem onu yapacaksýn!
1:21:38
Uyan uyan Jake.
1:21:42
Onlara karþý.
1:21:44
Gelip seni haklayacaðým.
1:21:46
Düþmaný çýkart içimden!
1:21:48
Benden kurtulacaksýn demek ha!
1:21:51
Öyle mi?
1:21:53
Beni vuracak mýsýn?
1:21:55
Beni beni!

Önceki.
sonraki.